Social Icons

19 Ocak 2014 Pazar

Müslüman Kılıklı Misyonerler

Müslüman Kılıklı Misyonerler

Türkiye’nin inanç yapısını bozmak için Müslüman gibi görünüp, misyonerlik faaliyeti yürüten grup ve yapılanmaları izleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na “gizli” koduyla 4 sayfalık bir bilgi notu gönderdi.
Müslüman Kılıklı Misyonerler
19 Ocak 2014 Pazar 11:00
MİT, Dünya Kiliseler Konseyi’nin “kaynaştırma”, “kültürel bağdaştırma” adı altında tanımladığı, ABD merkezli iki misyoner organizasyonun Türkiye’de C5 grubu ve “Frontier Mission” adıyla faaliyet yürüttüğünü belirledi. İslam ve Hıristiyanlığın ortak noktaları üzerinden hareket eden grupların, niyetlerini perdelemek ve halkı daha rahat etkilemek için Müslüman gibi görünüp “Besmele” çektiği ifade edildi. Namaz kılan, “Selamün aleyküm” demeyi ihmal etmeyen, ezan okunduğunda “Aziz Allah” diyen grubun Müslüman isimleri ile birbirlerine seslendikleri vurgulandı. 4 sayfalık raporda, diyalog temasını işleyen bu yapılanmanın Kur’an-Tevrat-İncil karışımı “Gerçek Furkan” adında bir kitap üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

BAŞBAKANLIK VE İLGİLİ KURUMLAR UYARILDI

Türkiye’nin inanç yapısını bozmak isteyen grup ve yapılanmaları izleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na “gizli” koduyla 4 sayfalık bir bilgi notu gönderdi. “Misyonerlik” konulu, 11.011.03.153-47-385 sayılı bilgi notunda dinler arası diyalog, “kay
naştırma”, “kültürel bağdaştırma” faaliyetlerinde bulunan ABD merkezli “Frontier Mission” grubu ile C5 koduyla isimlendirilen misyoner gruplarının Türkiye üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

İŞTE MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ MİSYONERLER HAKKINDAKİ O ÇALIŞMA

Son 50 yılda dünya Müslümanlarının sayısının yüzde 235 oranında artmasının misyoner organizasyonları korkuttuğunu, başarısız olan Hıristiyanlaştırma çalışmalarında yeni yöntem arayışlarına girildiğini kaydeden Milli İstihbarat Teşkilatı, bilgi notunda Türkiye’deki C5 yapılanmasının faaliyetleri ve sızma girişimleri hakkında şu bilgileri aktarıyor: “Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı- ABD merkezli misyoner organizasyonlarda kendilerine “Müslüman Hıristiyanlar” adı da verilen C-5’ler hakkında, ayakkabılarını kapıda çıkardıkları, ellerini ayaklarını yıkadıkları, dizleri üstüne çöküp başlarını yere koydukları, Arapça ilahiler okuyup günde beş vakit namaz kıldıkları, Pazar günleri değil Cuma günleri ibadet ettikleri, diğer Müslümanlara benzedikleri, ancak onlardan farklı olarak İncil’in Tanrısına ibadet ettikleri, İsa Mesih’e inandıkları… Mezkur grubun girişimleri neticesinde 100.000’den fazla Müslüman’ın İsa Mesih’e 100’den fazla camide ibadet ettiğinin belirtildiği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

DÜNYADA MÜSLÜMAN ORANI YÜZDE 235 ARTINCA YENİ YÖNTEM ARAYIŞINA GİRİLDİ

Misyoner unsurların, faaliyet yürüttükleri Müslüman ülkelerde, İslam dinine ait bir takım ritüel ve ibadet şekillerini kullanmalarına “Contekxtualization” adı verilmektedir. Türkçe karşılığı “Kaynaşma”, ya da “Kültürel bağdaştırma” olarak ifade edilebilecek kavram Dünya Kiliseler Konseyi tarafından  teolojik reformlarla ilgili bir raporda kullanılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde son 50 yıl baz alındığında, dünyada Müslümanların sayısının % 235 artarken Hristiyanlığın % 47 oranında arttığı, bu durumun misyoner organizasyonları Müslümanlara karşı yeni yaklaşım yolları aramaya sevk ettiği hususları vurgulanmıştır.

BURSALI CEM KERVAN, ABD’Lİ G.W. CARVEY ÇIKTI

ABD merkezli “Frontier Mission” adlı misyoner kuruluşa bağlı olarak faaliyet yürüten Geoffrey Webb Carvey’in Müslümanların sempatisini kazanmak için yeni bir İncil basmayı düşündüğü, bir ilahiyatçı ile anlaştığı, İslamiyet’e uygun hale getirileceği, özellikle Tanrı yerine Allah, vaftiz yerine büyük abdest, oğlu yerine temsilci gibi terimlerin kullanılacağı belirtilmiştir. G.W. Carvey yaklaşık 15 yıldır Türkiye’de ikamet etmekte olup, 2002 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve Cem Kervan adını almıştır.

TAKMA ADI BARIŞ, GERÇEK ADI BRUCE

Diğer taraftan Tekirdağ başta olmak üzere Trakya’da misyonerlik faaliyetlerini organize eden şahıslardan ABD vatandaşı Barış takma adını kullanan Bruce George Prıvrastsky’nin propaganda çalışmalarında C-5 özellikleri tespit edilmiştir. Müjdeleme çalışmaları sırasında besmele çekip Selamün Aleyküm demelerinin görüştükleri şahıslar tarafından olumlu karşılanacağını, ezanın okunması sırasında ise Aziz Allah demelerini ifade etmesi bu bağlamda dikkat çekici görünmüştür.

GÜNEYDOĞU’DA POŞU TAKIP KÜRTÇE KONUŞUYORLAR

Diğer taraftan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki misyoner unsurların poşu ile dolaşıp Kürtçe konuştukları, Alevi yerleşim bölgelerinde “Allah Muhammed Ali” üçlemesinin “Baba-Oğlu-Kutsal Ruh” üçlemesiyle benzediğini, 12 imam inancının 12 Havari’nin birbirini çağrıştırdığını ifade ettikleri yönünde bilgiler intikal etmiştir.

GERÇEK FURKAN ADINDA BİR ZIRVALIK ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bununla birlikte, kendilerine C-5 adını veren grup mensuplarının ülkemizde faaliyet gösterdiklerine dair mezkur bilgiler, bu konuda intikal eden ilk bilgiler olma özelliği taşımaktadır. Kur’an’ın yanı sıra Tevrat ve İncil’den alıntılar da içeren ve bazı çevrelerde “Büyük Ortadoğu Porjesi’nin kutsal kitabı” olarak adlandırılan Gerçek Furkan’ın, “Teni Türkçe İncil” çağrışımı yaptığının belirtilmesinde de fayda vardır.”
Yeni Akit
KAYNAK: http://www.habervaktim.com/haber/358439/musluman-kilikli-misyonerler.html
------
Bekir AKKAYA / Kumru Haber
 

Sample text

Sample Text

Sample Text

"Ya Hayır Konuş ya da Sus..." Hepsi Bu...Yaptıklarımız ve paylaştıklarımız da bu...

Benim bu eğlencelerim birilerinin de hoşuna gitti. Bu karşılıklı paylaşımlar sürdü gitti.

Bizim eğlencelerimizi kimi ticarete döktü. Sattı pazarladı.

Yalandan yazdıklarımız bile Kumru’da tarih oldu, belge oldu.

Elimde 750 sayfalık Kumru ile ilgili bilgi, belge mevcut. Hatta aktif olmayan bir sayfada yayında.

Basılacak mı? Ben izin vermedikten sonra mümkün değil.

Elimde yüzlerce Kumru ve köyleri ile ilgili siyah-beyaz fotoğraflar var.

Yayınlanacak mı? Ben izin vermeyince mümkün değil.

Yayınlanmış yazılarımızı ve fotoğraflarımızı kendilerininmiş gibi kes-kopyala-yapıştır hırsızlarını bundan sonra deşifre edeceğim.

Ve bu asalaklar ve hırsızlar yüzünden bundan sonra hiçbir bilgi, belge ve fotoğrafı sayfalarımıza taşımayacağım.

Sadece yayınlanmış bilgi, belge ve fotoğraflar bu sayfada yer alacaktır.

Kumru’nun asalaklarına örnek olsun diye Kumru’yu ilgilendiren her ne varsa değerli bulduğumuz her çalışma ve çalışmayı yapanların çalışmaları bu sayfada yer alacaktır.

Kendi adımıza yayınlanmış tüm yazılar da bu sayfanın asıl konusu olacaktır.

Ayrıca okuduğum ve önemsediğim yazı, fotoğraf ve video ve belgeselller de bu sayfada yer alacaktır...

Siz de çalışmalarınızı kumruhaber@gmail.com gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz ve emek verdikleriniz bu sayfada adınızla yer alacaktır.

Bu davranışımız emek hırsızlarına inşallah kapak olur da “Kaynak belirtmenin kanuni bir zorunluluk olduğunu ve hatta bundan da öte ahlaksızlık olduğunu öğrenmiş olurlar.

Bekir AKKAYA/KUMRU

 
Blogger Templates